KONTAKT

Ogrodowe Metamorfozy
Krystyna Kraft

tel. 41 301 93 09
kontakt@ogrodowemetamorfozy.pl
www.ogrodowemetamorfozy.pl

25-373 Kielce
ul. gen. J. Bema 3/18a
NIP 959-005-84-58

Projektowanie Zieleni
Architekt krajobrazu
mgr inż. Małgorzata Skowron

tel. 601 89 81 01
ms@projektowaniezieleni.com.pl
www.projektowaniezieleni.com.pl

26-026 Morawica k. Kielc
Bilcza ul. Klonowa 9